Savaş Çevik Hüsni Hat Sergisi

http://www.kulturelajanda.com/wp-content/uploads/2014/12/Kasım-2012-5-215x220.jpg

 


 


Savaş Çevik


 


SAVAŞ ÇEVİK HÜSN-Ü HAT SERGİSİ “denge”

Açılış:17 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA Saat:18.30

Sergi Süresi: 19 ARALIK 2014 – 12 OCAK 2015

Yer: Zeytinburnu Kültür Merkezi (Semiha Şakir Cd. Zeytinburnu Meydanı / İSTANBUL)

Küratör: Mehmet Lütfi ŞEN


VARLIĞIN İFADESİNDEN

İFADENİN VARLIK KAZANDIĞI YERE


Alfabeler genellikle soyut harf biçimlerinden oluşur. Bu soyut biçimlerin yan yana gelmesiyle oluşan kelimeler somut birer temsilcidirler. Her kelime nesneler ve fiiller dünyasından bir şeylerin yerini tutmak için vardır. Dil; aynı dili konuşan insanların, kelimelerin ileteceği anlamlardaki konsensüsünden doğar. Kısaca bizler ifade et- mek istediğimiz varlığı, o varlığı temsil eden kelimeyle aktarırız muhatabımıza. Harfler ve kelimeler bir sanat eserinin malzemeleri olduğundaysa durum değişir. Burada kelimeler varlığı temsil etmenin ötesinde, kendileri birer varlığa dönüşürler. Sözgelimi hepimizin konuştuğu, bildiği kelimelerden yaratılan bir şiir, kelimelerin taşı- dığı anlamların ötesinde, daha önce hiç tanımadığımız tat ve deneyim yaşatır bize. Yine örneğin Karahisari’nin Türk ve İslam Eserleri Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan Besmele’si, besmelenin anlamını iletmenin ötesine geçer ve içimizde daha önce yaşamadığımız bir estetik heyecanı inşa eder.


Bizim hat sanatımızın geldiği yerde “Kur-an İstanbul’da yazıldı” dedirten zirve bir gelenek vardır. Bu sanat her devirde büyük sanatçıların geleneğe yeni zirve eserler eklemesiyle bütün bir dünyada üst düzey bir saygı ve hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Bugün önemli olan bu kadim geleneği kavramak, ona yeni imkânlar kazandırarak geleceğe kaynaklık edecek eserler yaratmaktır. Karşınızda olduğumuz “denge” projesi, içinde geleceğin sanatçılarına kılavuzluk edecek büyük imkânlar barındıran, son dönemin hat üstatlarından Savaş Çevik’in sanat hayatının bir özeti olarak hazırlandı. Çevik’in levhaları kadim hat sanatımızın yükselen grafiğinin bugün geldiği yeri gösteriyor. Sanatçı büyük geleneğe kendine özgü birçok yeniliği katarak, kendi olmayı gerçekleştirdiği için, bütün bir dünyayı etkileyen eserler ortaya koydu. Onun eserlerinde kelimeler, anlamı iletmenin çok ötesine geçerek, anlam üstü estetik birer varlığa dönüşüyorlar. Bu çalışmalar, onlarla sanatsal bir bağ kurabilenlere biricik estetik deneyimler yaşatıyor. Bu özgün deneyim daha çok, eserlerdeki kelimelerin anlamlarının ötesinde, bizim içimizde anlatamadığımız soyut güzellikleri görünür kılmasından kaynaklanıyor.


Savaş Çevik’in bizleri büyüleyen eserlerinin arkasında, onun gelenekle kurduğu doğru iletişim var. Çevik son asrın büyük üstatları Hamit Aytaç, Kemal Batanay ve Ali Alparslan’dan dersler almış ve modern çalışmalarıyla öne çıkan Emin Barın’ın uzun yıllar asistanlığını yapmıştır. Sanatçı bu gelenekle kurulmuş doğru rabıtaya, bir ömür“SavaşÇevik”titizliğindeçalışmayıeklemiştir.Bubüyükçaba; hatsanatınabirçokyenilikgetirdi,dünya- da ilk kişisel hat sergisinin açılmasını sağladı ve hattın gelecekteki büyük kaynağı olacak sayısı 1000’i aşkın eser ortaya çıkardı. Sanatçının ayrıca sanat çalışmaları kadar titizlikle sürdürdüğü kültür hayatına büyük katkılar sağlayan; makaleleri, birçok sempozyumda sunduğu bildirileri, tv, radyo programları, çok sayıda jüri üyeliği, röportaj, seminer ve konferans gibi etkinlikleriyle, yıllardır ve halen değişik eğitim kurumlarında ve üniversite- lerde yüzlerce öğrenci yetiştiren hocalık yönü var.


İşte karşınızda olduğumuz “denge” projesi için Savaş Hoca’yı muhteşem eserlerinin göz kamaştırdığı Üskü- dar’daki atölyesinde ziyaret ettim. Önerimi kırmayarak uzun zaman birlikte titizlikle çalıştığımız ve geleceğe kalacağına inandığım etkinlik için kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Sergimize ev sahipliğini yapan ve imkânlarını oluşturan Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’a, yine kataloga kritik yazıları yazan Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı ve Doç. Dr. Süleyman Berk dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Mehmet Lütfi ŞEN

KüratörSavaş Çevik Hüsni Hat Sergisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder