CRR Türk Müziği Topluluğu

http://www.kulturelajanda.com/wp-content/uploads/2013/11/crr-turk-muzigi-toplulugu.jpg

CRR Türk Müziği Topluluğu CRR Türk Müziği Topluluğu


Yaşayan Gelenek


“Ayinler, ilâhiler, nefesler”

Geçmişimize ait değerlerimizin bazılarının tamamen kaybolduğu bazılarının ise gelenekler başlığı ile günümüze kadar yaşadığı hepimizce bilinmektedir.Bu durum kültürümüz özellikle müziğimiz içinde aynıdır. Kâr, kârçe, beste, yürüksemai gibi formlar ve usullerimizin büyük bir çoğunluğu tarihsel süreç içinde  müzikal estetik, zevk ve anlayışın değişmesi neticesinde çok az icra edilip unutulmuş hatta kaybolmuştur, adeta Türk müziği şarkı formu ve birkaç küçük usul içine hapsedilmiştir.


Ancak dini müzikte, özellikle Mevlevi müziğinde durum tam tersi olup Mevlevihaneler kapandıktan sonra bile ayinler, sanat değeri yüksek duraklar, naatlar ve ilahiler bestelenmeye devam edilmiş, özellikle İstanbul’daki tekkeler başta olmak üzere Anadolu’daki bir çok dergahta bu eserler günümüze kadar icra edilmiştir. Aynı durum Bektaşilik ve bir çok farklı tarikat içinde geçerlidir. Konuyu bir başka şekilde ifade etmek istersek dini müziğimiz hem yaşamaktadır hemde gelenektir.


Cemal Reşit Rey Türk Müziği topluluğu “Yaşayan Gelenek” başlıklı konserinde Mevlevi ayinleri, Bektaşi nefesleri, eski ve yeni ilâhilerden oluşan bir repertuarla seyircilerinin karşısına çıkacaktır. 2013 yılı 17 Aralık tarihi Hz. Mevlâna’nın 740. vuslat yılı olduğundan dolayı topluluk bu konserini Hz. Mevlâna’ta ithaf etmektedir.



CRR Türk Müziği Topluluğu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder