İstanbul Bienalleri’nin Politik Yönleri

Çağdaş Sanat Söyleşileri Çağdaş Sanat Söyleşileri[/caption]


 


 


Konuşmacı: Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Nusret Polat


İstanbul Bienalleri’nin ilkinden bugüne, yani on üçüncüsüne uzanan süreçte güncel politik kırılmalar karşısında aldığı tavır ele alınacaktır. İstanbul Bienalleri’nin kendi tarihsel gelişimi içerisinde ne zaman ve ne yönde güncel siyaset ile yakınlaştığının, Bienal’in o doğrultuda bir pozisyon ortaya koyup koy(a)madığının tartışılacağı konuşmada güncel sanatın temsili estetik ile olan bağı da sorgulanacaktır.


Akbank Sanat ve Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile düzenlenen bu konuşma dizisi, güncel sanat ortamımızın farklı meselelerini tartışmak üzere her ay bir kişiyi kendi çalışma alanı içerisinde konuşmaya davet ediyor.İstanbul Bienalleri’nin Politik Yönleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder